Projekt:  Zníženie energetickej náročnosti v podniku Kožená galantéria, výrobné družstvo

Kód projektu: 310041X307


 

 

Kožená galantéria, výrobné družstvo

Bratislavská cesta 1797

945 45 Komárno

SLOVAKIA

 

IČO: 00 167 720  DIČ: 2020398380

IČ DPH: SK2020398380

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Dr. Vložka číslo: 130/N

Telefón:+421 35 7730856, 0904285205

 Fax: +421 35 7730862     

e-mail: info@kozena.sk