1.Otázka : Kde môžem nakúpiť školské aktovky z Vašej ponuky?

Odpoveď: Školské aktovky ako aj iné výrobky z našej ponuky je možné nakúpiť u nás vo výrobnom družstve, ako aj v každom dobrom papiernictve či predajni so školskými potrebami.

2.Otázka: Som majiteľom obchodu so zmiešaním tovarom prevažne charakteru     papiernictva, na koho sa mám obrátiť ak chcem predávať Vaše výrobky, je ponuka na Vašej www stránke aktuálna?

Odpoveď: Všetky naše výrobky uvedené na tejto stránke sú aktuálne k dispozícii a a snažíme sa ich pravidelne aktualizovať. Výrobky si je možné objednať na obchodnom úseku na: t.č.: 035/7730856-858 kl.109., faxom na čísle 035/7730864, alebo emailom na odbyt@kozena.sk

3.Otázka: Ktoré výrobky odporúčate pre deti, ktoré práve nastupujú do ZŠ?

Predovšetkým si je potrebné uvedomiť, že deti navštevujúce základnú školu sú vo veku, keď je najdôležitejšie zabezpečiť pre ich zdravý vývin nielen vyváženú a zdravú stravu, ale aj pomôcť telu po fyzickej stránke, aby sa vyvíjalo tým správnym smerom. Zadný diel sme pre naše deti vyrobili za pomoci známeho ortopéda MUDr. Tornóczyho Ladislava, ktorý má veľké skúsenosti práve s deťmi v školskom veku. Aj vďaka nemu sa nám podarilo vyvinúť školské aktovky a vaky s ortopedickým zadným dielom, ktoré  sa pohodlne a zároveň aktívne podieľajú na zdravom držaní tela pri chôdzi dieťaťa a to aj v prípade, že je v aktovke či vaku veľké množstvo školských potrieb. Všetky aktovky a vaky s týmto zadným dielom  nájdete na našej webstránke.